براي اين تمرين درس فولاد آقاي طاحوني قسمت هايي را كه علامت دارد را توضيح دهيد

جوابه را در گشه سمت راست پايين صفحه درقسمت باروز قرار داده و بفستيد و آدرس آن را در قسمت توضيحات قرار دهيد

با تشكر علي دوستي


دسته ها :
يکشنبه بیست و نهم 3 1390
X